Återbäring

Återbäring

Djurkompaniet lanserar ett återbäringsprogram för sina kunder på webbshopen.

Detta är skiljt från butikskunder då den som handlar både i butik och på webben inte kan nyttja båda återbäringsprogrammen.

Systemet är upplagt som följer.

Rabatten baseras på inköp för två månader. Summan på återbäringen beräknas enligt tabell nedan. Detta skickas sedan ut i form av en rabattkod via ett sms och kan endast utnyttjas en gång per kund. Rabatten är aktiv under en månad från utskickandedatum.

För att ta del av rabatten bockar du som kund i rutan som är markerad under meddelandefältet. Se bild nedan.

Djurkompaniet förbehåller sig alltid rätten att ändra eller ta bort detta återbäringsprogram. Om rabatten missbrukas förbehåller sig Djurkompaniet att stänga av kunden från återbäringsprogrammet utan dröjsmål.

Inköp                      Rabatt

750 > 1299                        50kr rabatt

1300 > 1999                       75kr rabatt

2000 >                              100kr rabatt